Ny i Norge - lærerressurs

2 Ja, vi elsker

A Fyll inn ordene som mangler.


B Lytt til sangen.

Ja, Vi Elsker Dette Landet.mp3

fbf-logo.png
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern